dnes je 24.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled změn právních předpisů v období od 27.5.2019 do 9.6.2019

12.6.2019, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft

Byla novelizována vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled změn právních předpisů v období od 27.5.2019 do 9.6.2019

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

91/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

1.6.2019

částka 42 z 2.4.2019

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Školaprofi.cz.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.