dnes je 21.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled změn právních předpisů v období od 26. 6. 2013 do 27. 8. 2013

28.8.2013, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Školský zákon byl novelizován!

Přehled změn právních předpisů v období od 26. 6. 2013 do 27. 8. 2013

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

276/2007 Sb.

Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů

1.8.2013

277/2007 Sb.

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

1.8.2013

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

396/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.7.2013

156/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.7.2013

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Školaprofi.cz.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...