dnes je 26.9.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

29.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Dílčí programy:

Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR)

  • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz

Dílčí programy:

Dotace na kulturní památky a umělecké aktivity

Zaměření dotačního titulu: Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění mohou získat dotace na umělecké aktivity, umělecká díla, kulturní památky, festivaly, přehlídky nebo na činnosti týkající se knihovního fondu. Dotace se zaměřuje na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Termín: Rada SFK se pro rok 2022 rozhodla vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí s následujícími termíny:

  • od 23. do 29. srpna 2021 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1. 1. – 30. 4. 2022,
  • od 13. do 19. prosince 2021 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2022,
  • od 18. do 24. dubna 2022 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2022.

 

Operační program Výzkum, vývoj a

Nahrávám...
Nahrávám...