dnes je 2.10.2022

Input:

Pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání

5.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.6
Pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání

Mgr. Jan Horecký

Důvodem právní úpravy povinnosti zaměstnavatele vydávat pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání je jak ochrana zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Nový zaměstnavatel, který přijímá zaměstnance do pracovního poměru, z pracovního posudku získá informace o pracovních a odborných schopnostech nového uchazeče o zaměstnání. Není pochyb, že reference od původního zaměstnavatele mohou být významným kritériem při přijímání zaměstnance do pracovního poměru.

Potvrzení o zaměstnání není pracovním posudkem. Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek jsou dva odlišné "papíry". Potvrzení o zaměstnání vydává zaměstnavatel povinně, pracovní posudek (hodnocení výkonu práce zaměstnancem) jen na žádost zaměstnance.

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Při skončení pracovního poměru, právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením § 313 ZP vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, nebo právní vztah založený dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a údaje o době jejich trvání,

  • druh konaných prací,

  • dosaženou kvalifikaci,

  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Jde o opatření v zájmu ochrany údajů zaměstnance.

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dozvěděl, u soudu domáhat, aby zaměstnavateli bylo uloženo jej přiměřeně upravit. Soud sám však nemůže zápočtový list doplňovat nebo upravovat. Kdyby zaměstnanci vznikla v důsledku nesplnění povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...