dnes je 14.6.2024

Input:

Pracovní náplň - sekretář, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.17
Pracovní náplň – sekretář, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce sekretář  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.2.2. Sekretář - 1.01.02.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 4.–6.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

4. platová třída

1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně-technických prací včetně pořizování záznamů z jednání.

5. platová třída

1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.

6. platová třída

1. Koordinace sekretářských, administrativně technických nebo jiných provozně technických prací.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli, zástupci ředitele 
řídí doplnit 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
  • - administrativní agendu ředitele a zástupce ředitele školy
  • - korespondenci ředitele a zástupce ředitele školy;
  • - zápisy z jednání ředitele a zástupce ředitele školy;
  • - podklady pro jednání vedoucích pracovníků;
  • - zápisy z porad a jednání;
  • - podklady pro vyhotovování statistických výkazů, výročních zpráv.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni sekretáře

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Nahrávám...
Nahrávám...