dnes je 24.7.2024

Input:

Poučení dětí a žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví - mateřská škola

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.3
Poučení dětí a žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví – mateřská škola

 

Poučení dětí a žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví - mateřská škola

 

 

Poučení o bezpečném chování

Poučení provedl/a

Datum

Podpis

ve škole a při školních akcích

 

 

 

při tělovýchovných činnostech

 

 

 

při hrách v MŠ

 

 

 

při pracovním zaměstnání

 

 

 

při výtvarném zaměstnání

 

 

 

při vycházkách

 

 

 

při hrách na zahradě

 

 

 

v krizových situacích

 

 

 

jak se chránit před neznámými lidmi

 

 

 

při cestování v prostředcích hromadné dopravy

 

 

 

při dopravních hrách

 

 

 

škodlivé zvyky a návyky (kouření, alkohol, drogy)

 

 

 

před zahájením plaveckého výcviku

 

 

 

před odjezdem na školu v přírodě

 

 

 

před odjezdem na školní výlet

 

 

 

při koupání v přírodě, skákání do vody apod.

 

 

 

před odchodem na prázdniny

 

 

 

způsoby poskytování první pomoci, přivolání pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář:

V mateřské škole se kladou základy výchovy k bezpečnosti a ochraně zdraví, proto musí být této problematice věnována zvýšená pozornost již od prvních hodin strávených v tomto zařízení. Je to nutné především proto, že děti přicházejí do kolektivu z rodin a každá rodina pojímá toto problematiku z různých důvodů velmi odlišně.

Výše uvádíme několik okruhů, které by měly být s dětmi (některé i s jejich rodiči) probrány, na co by měly být důrazně upozorněny.

 

1. před odchodem z MŠ na vycházku, do neznámého prostředí, apod.

- informovat o každém svém pohybu mimo vyhrazený prostor, cestu přítomnou paní učitelku

- totéž udělat i v případě pohybu kamaráda, kamarádky

- přechod přes přechod v útvaru naučit děti nejdříve ve třídě, zahradě, prostorách MŠ

- zařadit různé situace z místa bydliště, sídla MŠ, obce

- nepřebíhat před přijíždějícím dopravním prostředkem

- nepodceňovat výskyt dopravních prostředků na polních nebo lesních cestách

- neodcházet bez dovolení, ale jen se známými osobami, sourozenci, rodiči, prarodiči

- nebrat do rukou pohozené léky, injekční stříkačky, apod.

2. bezpečné chování na cestě do MŠ

3. seznámení všech dětí s areálem MŠ, všemi třídami, chodbami již v prvních dnech pobytu v zařízení

4. seznámení se všemi osobami, které pracují v MŠ

5. seznámení s režimem dne od prvních dnů pobytu v zařízení

6. okamžitě oznámení paní učitelce poranění, pád - sebe, nebo kamaráda

7. zvláštní pozornost by měla být věnována jízdě na kole, často děti přijíždějí do MŠ na tříkolce, kole, proto je žádoucí seznámení dětí s přilbou, jejím správném používání

8. o významu přilby při různých činnostech, zařadit informaci i pro rodiče, neboť tito málo vědí o tom, že pády na kole, či tříkolce způsobují mnohdy poranění hlavy a s tím související trvalé následky

9. seznámení s konkrétními nebezpečími při pobytu v MŠ (zde je potřeba vycházet z vyhledávání rizik možného ohrožení zdraví)

10. nezapomeňte také na bezpečné přístupové komunikace

 

Vždy je třeba uvést datum a podpis osoby, která poučení provedla. Je nutno mít stále na paměti, že poučení musí být přiměřená věku dětí, srozumitelná. Osoba, která poučení provedla, by se měla kontrolními otázkami přesvědčit o tom, že děti dané problematice porozuměly.

 

Organizace pobytu na zahradě

Před každým příchodem dětí na zahradu doporučujeme prohlídku celého areálu i vizuální kontrolu zařízení pověřenou zletilou osobou.

Nahrávám...
Nahrávám...