dnes je 21.4.2024

Input:

Potvrzení zaměstnance o seznámení se s pracovním řádem

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Potvrzení zaměstnance o seznámení se s pracovním řádem

 

Potvrzení zaměstnance o seznámení se s pracovním řádem

Školy (přesný název, adresa)

 

 

Zaměstnanec: ............................

 

Datum narození: ............................

 

Bytem: ............................

 

Pracovní zařazení: ............................

 

Potvrzuji tímto, že jsem byl dnešního dne svým nadřízeným ............ seznámen s pracovním řádem Školy, zejména pak s těmi jeho částmi, které se týkají mého pracovního zařazení.

 

Beru na vědomí, že jsem povinen pracovní řád Školy důsledně dodržovat a jsem si vědom, že porušení povinností stanovených pracovním řádem Školy je porušením pracovněprávních povinností.

 

Beru současně na vědomí, že pracovní řád je uložen u ................ a zároveň vyvěšen na intranetu školy, kde do něj mohu kdykoliv nahlédnout.

 

V ............. dne ..................

 

..................................................

zaměstnanec

 

Komentář:

Zvláštním druhem vnitřního předpisu, jehož výslovná úprava je obsažena v ustanovení § 306 zákoníku práce, je pracovní řád.

 

Pracovní řád rozvádí ustanovení zákoníku práce, případně zvláštních právních předpisů, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní řád nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců.

 

V pracovním řádu nesmí být obsažena úprava podle ustanovení § 305 odst. 1 zákoníku práce, tedy nesmí stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích. Tuto úpravu může obsahovat pouze vnitřní předpis podle ustanovení § 305 odst. 1 zákoníku práce.

 

Zaměstnavatelé, které vyjmenovává ustanovení § 303 odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...