dnes je 22.5.2024

Input:

Potvrzení o převzetí svěřených nástrojů

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.6
Potvrzení o převzetí svěřených nástrojů

 

Potvrzení o převzetí svěřených věcí

 

Zaměstnanec:

..................................................

nar.: .........................................

bytem: .....................................

 

 

zaměstnanec školy ....................., IČO: ....................., se sídlem: ........................... (dále jako „zaměstnavatel") na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ........................,

 

tímto potvrzuje,

 

že dne ................... převzal od zaměstnavatele za účelem výkonu práce ................ (např. notebook Fujitsu Siemens, výr. číslo: 567435, stříbrné barvy, procesor AMD Sempron 3100+, 512 MB RAM, označený evidenčním číslem 567/2007, v pořizovací ceně 35.000,- Kč).

 

V případě ztráty svěřené věci odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za vzniklou škodu, ledaže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

 

V ...................... dne ........................

 

 

............................................... ...................................................

(zaměstnanec) (zaměstnavatel)

 

 

 

Komentář:

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Právní praxe je jednotná v tom, že předmětem odpovědnosti nemůže být např. kancelářský nábytek, automobil, stroje apod. Půjde tedy o spíše drobné předměty,

Nahrávám...
Nahrávám...