dnes je 21.4.2024

Input:

Pokyn ředitele ke konání školní výletu/exkurze

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13.1
Pokyn ředitele ke konání školní výletu/exkurze

 

 

Pokyn ředitele školy ke konání školního výletu, exkurze

 

 

 

Škola: .......................................... Číslo: ..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: ....................................... Závaznost: ....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

Nahrazuje: .................................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: .........................................

 

 

 

1. Škola může organizovat školní výlety a další akce související s její výchovně vzdělávací činností. Při akcích organizovaných školou mimo její sídlo vykonává dozor do počtu 25 žáků jeden pedagogický pracovník. Při větším počtu žáků zajistí ředitelka školy účast další zletilé osoby. Výjimku z počtu osob vykonávajících dozor nad žáky stanoví ředitelka školy, a to s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti v prostředí, v němž se žáci budou pohybovat.

 

2. Vedoucí akce je povinen oznámit akci nejpozději 14 dní před jejím konáním, a to písemnou formou

Nahrávám...
Nahrávám...