dnes je 21.7.2024

Input:

Plná moc pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 35 SŘS (duben 2009)

1.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2
Plná moc pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 35 SŘS (duben 2009)

Plná moc pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 35 SŘS

 

 

Plná moc pro řízení

 

 

Níže podepsaná společnost ABCD s. r. o.

IČ: 123 45 678

se sídlem Lovosická 12, Praha 6, PSČ: 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 12345,

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Vorel, jednatel

 

tímto zmocňuje JUDr. Davida Horáka, zaměstnance zmocňující společnosti pracujícího na pozici právník, nar. 15. ledna 1973, bytem: Na Vršku 12, Praha 1, PSČ: 110 00,

 

aby ji zastupoval a za ni jednal v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu vedeném u Městského soudu v Praze, pracoviště Hybernská, pod sp. zn. 10 Ca 13/2008, kde na straně žalobce je zmocňující společnost a na straně žalované je Celní ředitelství Praha se sídlem Washingtonova 11, Praha 1.

 

V Praze dne 12. prosince 2008

 

...............................

ABCD s. r. o.

Ing. Tomáš Vorel, jednatel

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

V § 33 SŘS je obecně uvedeno, kdo je v řízení ve správním soudnictví považován za účastníka řízení. U jednotlivých zvláštních řízení podle soudního řádu správního jsou pak ještě uvedeny speciální podmínky účastenství. V případě, že je účastníkem řízení právnická osoba, pak podle § 33 odst. 4 SŘS za ni jedná ten, kdo je k tomu oprávněn podle zvláštního zákona - tedy u obchodních společností půjde o statutární orgán. Přitom platí, že za právnickou osobu nemůže

Nahrávám...
Nahrávám...