dnes je 23.4.2024

Input:

Oznámení o upuštění od záměru, k němuž se vztahuje pravomocné územní rozhodnutí (duben 2007)

1.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1
Oznámení o upuštění od záměru, k němuž se vztahuje pravomocné územní rozhodnutí (duben 2007)

Oznámení o upuštění od záměru, k němuž se vztahuje pravomocné územní rozhodnutí

 

(text kurzívou není součástí vzoru; slouží k orientaci a připomenutí požadavků na obsah žádosti)

 

 

Úřad obce Kamýk

stavební odbor

Levá 20

222 00 Kamýk

Kamýk 11. 3. 2007

 

Věc: Oznámení o upuštění od záměru stavby výrobní haly na pozemku č.parc. 222 k.ú. Kamýk dle územního rozhodnutí č.j. 8765/2005/Kl ze dne 6. 2. 2006.

 

 

Dne 6. 2. 2006 vydal Váš stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby výrobní haly na elektronické součástky na pozemku č. parc. 222 k.ú. Kamýk. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.3.2006.

 

Vzhledem k tomu, že ........ (uvedení důvodů je možné, ale není potřebné), upouštím od záměru, k němuž se výše uvedené územní rozhodnutí vztahuje. Beru tím na vědomí, že platnost územního rozhodnutí skončí dnem doručení tohoto oznámení Vašemu úřadu.

 

 

....................

(podpis)

Jan Mareš

IČ 55 555 55

Luční 21

223 00 Poříčí

 

 

 

 

Poznámky:

- Podle § 93 odst. 5 zákona zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pozbývá územní rozhodnutí platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Jinak platí, že územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro

Nahrávám...
Nahrávám...