dnes je 22.7.2024

Input:

Odstoupení od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.5
Odstoupení od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování

 

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

 

 

Odstoupení od dohody o odpovědnosti

 

 

Vážený pane řediteli,

 

na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne 2. ledna 2008 s Vaší školou, pracuji na Vaší škole jako školník.

 

Dne 5. ledna 2011 jsem uzavřel s Vaší školou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených mi k vyúčtování. Na základě této dohody o odpovědnosti jsem pak převzal odpovědnost k zásobám materiálu nacházejícím se ve školním skladu na adrese Voršilská 12, Praha 1. Zásoby materiálu byly sepsány v inventarizačním soupisu ke dni uzavření dohody o odpovědnosti. Dále jsem se v dohodě zavázal převzít odpovědnost k dalším zásobám materiálu, které budou do skladu průběžně doplňovány a jejichž převzetí písemně potvrdím.

 

Dne 15. února 2013 jsem Vám zaslal oznámení o závadách v pracovních podmínkách, které mi brání, abych řádně hospodařil se svěřenými zásobami materiálu s žádostí o sjednání nápravy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. Oznámení Vám bylo doručeno dne 16. února

Nahrávám...
Nahrávám...