dnes je 21.4.2024

Input:

Ochrana mladistvých

8.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.9.8
Ochrana mladistvých

JUDr. Věra Bognárová

Zaměstnavatel může zaměstnávat i zaměstnance mladší než 18 let, protože způsobilost fyzické osoby ke sjednávání pracovněprávních vztahů vzniká už dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku. Zaměstnavatel s ní však nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí školní docházku. Zákoník práce chrání mladistvé zaměstnance především tím, že omezuje maximální možnou délku výkonu práce v týdnu i v jednotlivém dni a stanoví jim také častější přestávky v práci. U zaměstnance mladšího než 18 let (mladistvého) nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. I zaměstnanci, kteří dosáhnou věku 15 let a bude s nimi sjednán pracovní poměr, mohou konat práci v pracovním poměru v rozsahu 40 hodin týdně. Jestliže však zaměstnanec bude mít sjednáno více pracovněprávních vztahů v jednom čase, 40 hodin představuje maximálně možný výkon ve svém souhrnu ve všech současně sjednaných pracovněprávních vztazích. Směna nesmí u nich překročit 8 hodin v jednotlivých dnech. Aby zaměstnavatel zajistil splnění této povinnosti, musí mladistvého uchazeče o zaměstnání, nejlépe písemně, požádat při nástupu do práce o sdělení, zda nekoná práci v dalším

Nahrávám...
Nahrávám...