dnes je 25.6.2024

Input:

Navrhovaná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. může ohrozit střední odborné školy

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11
Navrhovaná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. může ohrozit střední odborné školy

Verlag Dashöfer, nakladatelství

Navrhovaná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. může ohrozit střední odborné školy

Ředitelé odborných škol bojují proti připravované novele nařízení vlády č. 75/2005 Sb., jehož obsahem je zrušení pozice zástupce ředitele pro praktické vyučování a snížení rozsahu přímé činnosti ostatních zástupců ředitele. Podle ředitelů by to vedlo k paralyzování praktické výuky.

Proti novele vystoupili ředitelé středních odborných škol v Královéhradeckém kraji, kteří svoje společné stanovisko zaslali premiérovi, ministrovi školství, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, náměstkovi pro řízení sekce vzdělávání MŠMT ČR a do dalších institucí. Stanovisko ředitelů podpořila i Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Ředitel Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické v Hronově Ing. Josef Matyáš, jeden z iniciátorů sestavení stanoviska, nesouhlas s připravovanou novelou odůvodňuje takto:

"Z oficiálních dokumentů nemusí být pro nezasvěcené patrné, o jak závažnou změnu se jedná. Téměř nepostihne malé školy, nemusí se dotknout škol gymnaziálního typu, které jsou zaměřené zejména na teoretickou výuku. Zásadní dopad má ale téměř do všech středních škol, které mají kromě teoretické výuky taky praktickou část, tj. všechny školy s tříletými učebními obory a další odborné školy s maturitními obory, které  mají praxe a případně spolupracují s dalšími partnerskými subjekty. Dále na školy, které mají složitější strukturu a jsou dislokovány do více samostatných objektů, často ve více obcích.

Nejzásadnější jsou dvě změny.

První je zrušení pozice zástupce ředitele pro praktické vyučování. To je člověk, jehož hlavní náplní práce je komplexní zajištění všeho, co se dotýká praxí a odborného výcviku žáků. Tento člověk je v neustálém kontaktu s partnerskými firmami, které našim žákům umožňují vykonávat praxe ve firmách, na každého žáka je třeba uzavřít každý rok smlouvu (někdy více smluv), zajistit, aby praxe probíhala ve smyslu vzdělávacích programů a aby žák nebyl zneužit jen jako levná pracovní síla, aby byli žáci odměňováni za produktivní práci, aby byly uzavřeny smlouvy s instruktory z firem, kteří musí být řádně proškoleni, aby byly zajištěny bezpečnostní a hygienické podmínky pro praxe. V případě, že firma není schopna naplnit vzdělávací program, např. díky užšímu zaměření výroby, zástupce musí zabezpečit obměnu pracovišť mezi firmami, zajišťuje a kontroluje přezkušování a hodnocení žáků. Zajišťuje vybavenost školních praktických pracovišť jak technickým vybavením, tak materiálem, přímo řídí všechny učitele odborného výcviku (dříve mistry) a praktického vyučování a k tomu má často na starosti mnoho dalších

Nahrávám...
Nahrávám...