dnes je 23.4.2024

Input:

Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol - SŠ

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.21.5
Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol - SŠ

 

 

Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol - SŠ, ŠZ, SOU

 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb.

 

Škola, ŠZ: - přesný název:

 

Úplná adresa vč. PSČ:

 

IČO:


Práce - profese


Faktory - viz
vyhl. č. 432/2003 Sb.


Navrhovaná
kategorie


Počet osob v kateg.
celkem , z toho žen

Zdůvodnění dle vyhl. č. 432/2003 Sb.


Navrhovaná
ochranná opatření

Ředitel, zástupce ředitele

psychická zátěž

1.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s žáky)

preventivní prohlídky

Učitel

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s žáky)

preventivní prohlídky

Učitel odborných předmětů (CH, Fy, Vv, Pv, výp. techn.),
asistent

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory,
příp. zraková zátěž - počítače,
nebo v CHL - příl. B

preventivní prohlídky + OOPP
u zrak. zátěže + předepsané
bezpečn. přestávky

Mistr odborného výcviku

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zátěž faktory (práce se žáky - učni)

preventivní prohlídky + OOPP

Učitel předmětů praxe

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s žáky)

preventivní prohlídky + OOPP

Trenér

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s žáky)

preventivní prohlídky + OOPP

Vychovatel, ved. vychovatel

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s žáky)

preventivní prohlídky

Vedoucí školní jídelny

fyzická zátěž,
příp. psych. zátěž

2.

 

 

přenášení břemen (do 15 kg), vaření,
příp. psych. zátěž, zabezpečují-li dozor žáků, učňů ve ŠJ

preventivní prohlídky + OOPP

Nahrávám...
Nahrávám...