dnes je 13.4.2024

Input:

Námitka podjatosti soudce dle § 8 SŘS (duben 2009)

1.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1
Námitka podjatosti soudce dle § 8 SŘS (duben 2009)

Námitka podjatosti soudce dle § 8 SŘS

 

 

Městskému soudu v Praze - pracoviště Hybernská

Hybernská 18

110 00 Praha 1

 

Ke spis. zn. 10 Ca 12/2008

 

 

V Praze dne 15. ledna 2009

 

 

Žalobce: ABCD s. r. o.

IČ: 123 45 678

se sídlem Lovosická 12, Praha 6, PSČ: 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 12345,

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Vorel, jednatel

 

 

Žalovaný: Celní ředitelství Praha

se sídlem Washingtonova 11, Praha 1, PSČ: 110 00

 

Právně zast.: JUDr. Tomášem Novákem, advokátem, ev. č. ČAK 1234

se sídlem Novodvorská 98/12, Praha 7, PSČ: 177 00

 

 

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Námitka podjatosti soudce

 

 

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

 

 

I.

 

Dne 12. 1. 2009 bylo žalobci doručeno vyjádření žalovaného k podané žalobě s tím, že si žalovaný pro toto řízení zvolil jako svého právního zástupce pana JUDr. Tomáše Nováka, advokáta.

 

Vzhledem k tomu, že předsedou senátu v projednávané věci je JUDr. David Novák, bratranec právního zástupce žalovaného, má žalobce zásadní pochybnosti o nepodjatosti předsedy senátu. Skutečnost, že je mezi předsedou senátu a právním zástupcem žalované blízký příbuzenský vztah, zjistil žalobce z časopisu Právník, ve kterém jim vyšel společný odborný článek. V krátkém představení autorů je pak zmínka mimo jiné i o tom, že oba autoři jsou bratranci.

 

Důkaz:

časopisem Právník č. 12/2008

 

 

II.

 

Žalobce tímto vznáší v zákonem stanovené lhůtě podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řízení správním, ve znění pozdějších předpisů, námitku podjatosti předsedy senátu a navrhuje, aby byl předseda senátu JUDr. David Novák z projednávání a rozhodování věci vyloučen.

 

 

...............................

ABCD s. r. o.

Ing. Tomáš Vorel, jednatel

 

 

__________________________________

 

Poznámky:

 

Soudci jsou podle

Nahrávám...
Nahrávám...