dnes je 17.6.2024

Input:

Možnosti podpory sociální integrace/inkluze v předškolním věku

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1
Možnosti podpory sociální integrace/inkluze v předškolním věku

Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.

Hra je základním nástrojem rozvoje dovedností dítěte v předškolním věku. Herní činnosti dle MacIntyre (2005) rozvíjejí u dětí tohoto věku - bez ohledu na to, zda se jedná o děti se zdravotním postižením, či nikoliv - sociální, pohybové, kognitivní a emocionální kompetence.

 • Sociální kompetence - např. tím, že se dítě učí dělit o hračky, sdílet pozornost s druhými; tím, že se učí při hře čekat, až na něj přijde řada apod.

 • Pohybové kompetence - rozvojem jemné i hrubé motoriky. Děti se např. učí kontrolovat tělesné pohyby na prolézačkách, učí se senzomotorické koordinaci skládáním stavebnice nebo navlékáním korálků.

 • Kognitivní kompetence - tím, že se účastní symbolické hry ("hry na někoho“); tím, že rozvíjejí svou představivost, apod.

 • Emocionální kompetence - prostřednictvím hry rozvíjejí pozitivní obraz sebe sama, schopnost reflexe i sebereflexe. Zároveň se učí, že i druhé děti mají pocity a rozvíjí se u nich altruismus a empatie.

Hra je pro odborníky důležitým prostředkem při rozvoji kompetencí dítěte s postižením i bez postižení. Pedagogům v předškolních zařízeních může pomoci při rozvoji jednotlivých kompetencí dítěte vedení záznamových archů pozorování. Na základě jejich pravidelného vyhodnocování je možné provést potřebné úpravy. Ideální je samozřejmě zapojit do pozorování celou rodinu dítěte - tak získáme cenné informace o tom, jak se dítě projevuje doma (viz tabulka č. 1).

 

Tabulka č. 1 Pozorovací arch pro rodiče (MacIntyre 2005)

Jméno dítěte:

Věk:
Datum:
Jméno rodiče
 
Ano, zvládne to   Má s tím nějaké potíže   Nezvládne to  
Umí lézt              
Umí stát i sedět v klidu (udrží rovnováhu)              
Umí zvednout malé předměty pinzetovým úchopem              
Je si jistý/á, kterou rukou zvládne úkon lépe              
Umí lézt na prolézačce              
Zvládne zcela samostatně sebeobsluhu na WC              
Umí udržet rovnováhu na široké větvi              
Má kontrolu nad tužkou              

 

Z hlediska pozorování jsou pro pedagogy v předškolních zařízeních důležité i následující herní charakteristiky (Gargiulo, Kilgo 2005):

 • Oblíbené a často využívané činnosti.

 • Schopnost vydržet u jedné hry, nebo naopak rychlé střídání herních aktivit.

 • Vyhýbání se určitým aktivitám (např. práci s lepidlem či hlínou).

 • Uspokojení při zvládnutí určité činnosti.

 • Hraje si sám/sama. Za jakých okolností?

 • Účastní se symbolické hry (tj. hry na něco či někoho).

 • Angažuje se v dramatizaci pohádek.

 • Zkouší nové věci.

 • Projevuje zájem o nové prostředí, věci i osoby.

 • Dává přednost hře na určitých místech (např. na hřišti nebo naopak v herní místnosti).

 • Projevuje zvláštní dovednosti v jedné oblasti (hudba, výtvarná výchova).

 

Strategie, které vedou v herní situaci k sociální inkluzi v předškolním věku, si můžeme definovat jako (a) podporování dítěte při interaktivní hře s vrstevníky, (b) podporování dítěte při osvojování si specifických sociálních dovedností a (c) podporování přátelství s vrstevníky. (Wilson 2003).

Podpora dítěte při interaktivní hře s vrstevníky

Nahrávám...
Nahrávám...