dnes je 27.11.2022

Input:

Modelové příklady studií proveditelnosti vhodné pro obce a města

7.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6 Modelové příklady studií proveditelnosti vhodné pro obce a města

doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Následující soubor modelových projektů je určen žadatelům, kteří plánují získat dotace ze strukturálních fondů na financování obvyklých rozvojových projektů měst a obcí. Jak již bylo uvedeno v jiných částech této příručky, získání dotace ze strukturálních fondů je podmíněno zpracováním žádosti o dotaci a povinných příloh. V případě investičních projektů je požadováno v rámci příloh i zpracování tzv. studie proveditelnosti, která doplňuje a podrobněji rozvádí některé části projektové žádosti. Účelem studie proveditelnosti je:

  • popsat, posoudit a zhodnotit realizovatelnost, udržitelnost a návratnost projektu,

  • zhodnotit efektivitu vložených prostředků z hlediska finančního.

Studie proveditelnosti může být pro žadatele přínosná i tím, že přesně vymezí ekonomické, technické a

Nahrávám...
Nahrávám...