dnes je 22.5.2024

Input:

Jmenování předsedy zkušební komise pro závěrečnou zkoušku

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.1.2
Jmenování předsedy zkušební komise pro závěrečnou zkoušku

 

Jmenování předsedy zkušební komise pro závěrečnou zkoušku

 

Závěrečná zkouška se koná dle ustanovení § 74 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Závěrečná zkouška se skládá:

 

1) v oborech vzdělávání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem

a) z písemné zkoušky,

b) ústní zkoušky,

c) praktické zkoušky z odborného výcviku.

 

2) oborech vzdělávání, v nichž se dosahuje středního vzdělání

a) z praktické zkoušky z odborných předmětů,

b) teoretické zkoušky z odborných předmětů.

 

Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí.

 

Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února příslušného školního roku krajský úřad. Jmenování je platné i pro zkoušky konané v daném kalendářním roce. Krajský úřad může pro termín opravných zkoušek a náhradních zkoušek omezit počet zkušebních komisí a určit žákovi v dané škole jinou komisi, než před kterou konal nebo měl konat zkoušku v řádném termínu; v takovém případě pozbývá platnosti jmenování předsedy zkušební komise, před níž nebudou opravné zkoušky ani náhradní zkoušky konány; o této skutečnosti informuje krajský úřad ředitele školy a předsedu zkušební komise nejpozději do 30. června.

 

Předseda zkušební komise:

- řídí práci zkušební komise,

- odpovídá za její činnost,

- odpovídá za řádný průběh zkoušek,

- odpovídá za

Nahrávám...
Nahrávám...