dnes je 22.7.2024

Input:

Jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.4.2
Jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium

 

 

Jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium

 

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS“).

 

Ukončování vyššího odborného vzdělávání absolutoriem je legislativně upraveno v § 101 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Absolutorium se koná před zkušební komisí a je s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta veřejné.

 

Zkušební komise má stálé a další členy.

 

Stálými členy jsou:

- předseda,

- místopředseda,

- vedoucí učitel studijní skupiny.

 

Žádost o jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium podává ředitel školy příslušnému krajskému úřadu. Ostatní členy jmenuje ředitel.

 

Dalšími členy zkušební komise jsou:

- učitel příslušného předmětu,

- přísedící, který vyučuje daný předmět,

- vedoucí absolventské práce,

- oponent,

-

Nahrávám...
Nahrávám...