dnes je 17.6.2024

Input:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

28.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.24
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Mgr. Marika Kropíková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen "vyhláška o hodnocení"). Vyhláška o hodnocení byla vydána z důvodu změny organizace vyučování, které probíhalo ve větší části v období druhého pololetí školního roku 2019/2020 nestandardním způsobem z důvodu nařízení vlády k uzavření škol a školských zařízení. Kvůli tomu došlo k výraznému prohloubení rozdílů podmínek vzdělávání u jednotlivých žáků. MŠMT ve vyhlášce o hodnocení specifikuje, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

  • V souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) vyhlášky o hodnocení vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 z podkladů hodnocení vzdělávání žáků získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy (1. únor až 11. březen 2020), a dále podpůrným způsobem z podkladů pro hodnocení vzdělávání žáků získaných při vzdělávání na dálku a podpůrně z hodnocení výsledků žáků za první pololetí školního roku 2019/2020.

  • Pravidla hodnocení vzdělávání žáků, která má škola uvedená v pravidlech hodnocení vzdělávání žáků jako součást školního řádu, se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky nepoužijí.

  • Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se týkala a vztahovala k oboru vzdělávání (§ 1 odst. 3 vyhlášky o hodnocení).

  • V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky o hodnocení není dotčené konání zkoušky nebo komisionálního přezkoušení nebo zkoušky vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu žáka.

  • Není možné na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 hodnotit žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, hodnotit stupněm 5 – nedostatečný nebo hodnocením – nehodnocen/a, případně ekvivalentním slovním hodnocením (ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky o hodnocení).

  • Ředitel školy je povinný informovat žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Názor autorky na úpravu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

  • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 musí respektovat individuální podmínky žáků s přihlédnutím k jejich sociálním a kulturním podmínkám v rodinách v průběhu dálkového vzdělávání.

  • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 by nemělo být horší než za první pololetí školního roku 2019/2020.

  • Problematické situace, které se vyskytnou v průběhu hodnocení

Nahrávám...
Nahrávám...