dnes je 5.3.2024

Input:

Evidence pracovní doby a práce přesčas - výklad

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.13.1
Evidence pracovní doby a práce přesčas – výklad

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Evidence pracovní doby a práce přesčas – výklad

Legislativní rámec

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

  • § 78 odst. 1

  • § 80 – kratší pracovní doba,

  • § 81 – pracovní doba a její rozvržení, začátek a konec směny – pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn,

  • § 84 – povinnost vypracovat písemný rozvrh směn

2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů:

  • § 22a – pracovní doba pedagogických pracovníků

  • § 23 – rozsah přímé pedagogické činnosti.

3. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí:

  • § 3 Pracovní doba pedagogických pracovníků,

  • § 4 – čerpání dovolené,

  • § 5 – volno k samostudiu.

4. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Ředitel školy má i nadále plnou kompetenci rozhodnout, ve kterých případech je pedagogický pracovník povinen vykonávat svoji práci na pracovišti zaměstnavatele. Pokud ředitel školy určí, že zaměstnanec stráví výkonem práce na pracovišti zaměstnavatele celou pracovní směnu, nelze proti tomu nic namítat. Ustanovení § 22a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb. totiž nedává možnost volby, kterou část své doby nebude zaměstnanec trávit na pracovišti svého zaměstnavatele. Pedagogický pracovník má pouze možnost volby v případě, že mu zaměstnavatel neurčí povinnost vykonávat určité činnosti na pracovišti zaměstnavatele – v tom případě může volit pouze kdy a kde pak bude tuto činnost vykonávat. Je však třeba dbát na to, aby zaměstnavatel určením povinné přítomnosti zaměstnance na pracovišti nezakládal diskriminaci vůči ostatním zaměstnancům, a jeho rozhodnutí nesmí ani jinak odporovat dobrým mravům.

V souvislosti s úpravou pracovní doby pedagogických pracovníků vystupuje do popředí otázka bezpečnosti práce – jak je ředitel školy schopen ovlivnit míru své odpovědnosti

Nahrávám...
Nahrávám...