dnes je 17.6.2024

Input:

Doporučení ke vzdělávání cizinců v mateřských školách

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9
Doporučení ke vzdělávání cizinců v mateřských školách

Bc. Lenka Polášková

Podpora vzdělávání dětí, žáků-cizinců v mateřských, základních a středních (popř. vyšších odborných) školách je poskytována na základě § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), popř. § 16 a  § 17 ŠZ.

Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci; tedy sama jiná státní příslušnost než česká není důvodem podpůrných opatření podle § 16 školského zákona.

Podle § 16 má cizinec nárok na podpůrné opatření jen tehdy, pokud má speciální vzdělávací potřeby (ani z důvodové zprávy k zákonu č. 82/2015 Sb., kterým byla do školského zákona příslušná ustanovení (§ 16 a § 20) doplněna, nevyplývá, že by osobami se speciálními vzdělávacími potřebami byli míněni paušálně všichni cizinci. Podporu vzdělávání cizinců můžeme zahrnout do působnosti § 16 pouze tehdy, pokud by dítě, žák-cizinec dostal doporučení od školního poradenského zařízení podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Podpora vzdělávání cizinců

A) PODPORA PODLE § 20 ŠZ - zahrnuje děti (žáky) bez znalosti češtiny

  • vzdělávají se podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);

  • mají přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky;

  • je jim poskytována bezplatná příprava k začlenění do vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.

B) PODPORA PODLE § 16 ŠZ - zahrnuje děti (žáky) bez znalosti češtiny, kteří potřebují další podpůrná opatření

  • Vzdělávají se podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  • Kromě neznalosti vyučovacího jazyka mají speciální vzdělávací potřebu, např. ze zdravotních (fyzických i psychických) důvodů.

  • Mohou jim být poskytována podpůrná opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení, jež vychází z charakteru obtíží dítěte nebo žáka, které mají dopad na jeho vzdělávání podle školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Do výuky podle tohoto paragrafu se zařazují také děti a žáci, kteří mají českou státní příslušnost, ale jejich komunikačním jazykem není čeština. Jedná se o děti cizinců, které se narodily a pobývají na území České republiky a jsou vychovávané rodiči v jazyce země původu.

Průběžná podpora je poskytována školám prostřednictvím 13 krajských kontaktních center na podporu práce pedagogických pracovníků pracujících s dětmi, žáky-cizinci, při krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Na každém krajském pracovišti NIDV pracuje krajský koordinátor podpory, který zabezpečuje informační, metodickou a odbornou pomoc, poskytuje na

Nahrávám...
Nahrávám...