dnes je 23.4.2024

Input:

Doplnění podání (upřesnění plné moci)- dle § 28 odst. 2 a § 74 DŘ (říjen 2010)

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.2
Doplnění podání (upřesnění plné moci)- dle § 28 odst. 2 a § 74 DŘ (říjen 2010)

Doplnění podání (upřesnění plné moci)- dle § 28 odst. 2 a § 74

 

 

Finanční úřad Chomutov

Bachmačská 1161

430 01 Chomutov

 

Ing. Zdeněk Morávek

U Filipových rybníků 5727

430 04 Chomutov

DIČ: CZ12345678

 

V Chomutově dne 15. 3. 2011

 

Doplnění plné moci ( § 28 odst. 2 a § 74 daňového řádu)

 

Dne 12. 3. 2011 jsem obdržel od výše uvedeného správce daně výzvu čj. 12587/2154/2011, kterou mě ve lhůtě 15 dnů vyzývá k doplnění plné moci, kterou jsem správci daně předložil dne 3. 3. 2011. Na základě této výzvy doplňuji, že předložená plná moc se týká všech úkonů souvisejících s prováděním daňové kontroly na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008, kterou výše uvedený správce daně zahájí dle jeho oznámení dne 22. 3. 2011. Na jiná řízení a jiné daně se udělená plná moc nevztahuje.

 

S pozdravem

 

Ing. Zdeněk Morávek

DIČ: 12345678

 

 

Zplnomocnění v tomto doplněném rozsahu přijímám.

 

V Chomutově dne 15. 3. 2011

 

........................................

Ing. Jolana Maršíková

daňový poradce č. 3499

 

 

Poznámky:

Obecná úprava doplnění podání je obsažena v § 74 daňového řádu. Má-li obecně jakékoliv podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, správce daně vyzve toho, kdo podání učinil, kdo podání učinil, aby označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou

Nahrávám...
Nahrávám...