dnes je 22.7.2024

Input:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

3.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.5.2 Dohoda o rozvázání pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, jedním ze způsobů, jak může pracovní poměr zaniknout, je uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení pracovního poměru, a to v souladu s ustanovením § 49 zákoníku práce. Tato dohoda musí být sjednána písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody, jinak je neplatná. Jde ale o neplatnost tzv. relativní, proto bude dohoda považována za platnou, dokud se některá smluvní strana neplatnosti nedovolá. Zákoník práce nově umožňuje, aby si smluvní strany nedostatek formy dodatečně odstranily.

V dohodě o rozvázání pracovního poměru si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají den, kdy pracovní poměr skončí. Tento den může být sjednán buď konkrétním datem (např. pracovní poměr skončí dnem 31. ledna 2012) nebo uvedením určitého časového období (např. uplynutím jednoho měsíce ode dne podpisu této dohody), případně i uvedením jiné události (např. dnem skončení prací na určitém projektu apod.). Pokud by si strany v dohodě nesjednaly den, kdy pracovní poměr končí, pak se dovozuje, že sjednaným dnem rozvázání pracovního poměru je den, v němž byla dohoda uzavřena (zpravidla půjde o den, kdy obě strany dohodu podepíší). Nelze se ale dohodnout tak, že pracovní poměr skončil již před datem uzavření dohody (např. by smluvní strany uzavřely dohodu 12. února 2012, ale dohodly by se, že pracovní poměr skončil ke dni 31. 1. 2012); takové ujednání by nemělo žádné účinky a pracovní poměr by skončil až okamžikem uzavření dohody. Je ale pravdou, že s ohledem na skutečnost, že zákoník práce nově umožňuje odstranit tzv. vadu formy právního úkonu, budou pravděpodobně v praxi nastávat situace, kdy strany takto zpětně ukončí pracovní poměr, přičemž v dohodě uvedou, že dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřely původně ústně a nyní pouze napravují nedostatek formy této dohody.

Dohoda může být uzavřena i tak, že zaměstnanec zašle zaměstnavateli písemný návrh na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru a zaměstnavatel tento návrh písemně akceptuje. Podle § 46 odst. 2 občanského zákoníku totiž platí, že pro uzavření smlouvy písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí (s výjimkou případů, kdy zákon vyžaduje projevy účastníků na téže listině,

Nahrávám...
Nahrávám...