dnes je 17.6.2024

Input:

Dodatek ke školnímu řádu (vnitřní předpis ředitele školy) k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020

5.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.26
Dodatek ke školnímu řádu (vnitřní předpis ředitele školy) k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020

Mgr. Marika Kropíková

Název školy

Identifikační údaje školy

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává název školy, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,

vydává

vnitřní předpis / dodatek ke školnímu řádu základní / střední školy, jejíž činnost vykonává název školy

I. Provoz a vnitřní režim školy

1. Ode dne 11. května 2020 je umožněný vstup do budovy školy za účelem poskytování vzdělávání zaměřeného na přijímací zkoušky na střední školy žákům 9. ročníků.

2. Ode dne 25. května 2020 je umožněný vstup do budovy školy za účelem poskytování vzdělávání žákům 1. stupně.

3. Budova školy je otevřena od/do.

4. Vzdělávání žáků probíhá ve skupině o maximálním počtu 15 žáků.

5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří vlastní 2 kusy roušek a sáček na jejich uschování.

6. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří nevykazují žádné známky onemocnění.

7. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům s nasazenými osobními ochrannými prostředky.

8. Po celou dobu pobytu ve škole jsou mezi jednotlivci udržovány odstupy minimálně ve vzdálenosti 1,5 m, pokud není možné dodržet odstup 2 metry.

9. Účast žáka na vzdělávání ve škole je povolena pouze žákům, jejichž zákonní zástupci předali čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a byli písemně seznámeni s vymezením rizikových skupin.

10. Žákům je zakázáno se shromažďovat před vstupem do školy a v době pobytu ve škole.

11. Vstup do budovy školy je zakázán zákonným zástupcům žáků, případně doprovodu žáka.

II. Organizace vzdělávání

1. Dopolední část vzdělávání je zaměřená na naplňování obsahu ŠVP dle rozvrhu.

2. Odpolední část vzdělávání je zaměřená na zájmové aktivity dle obsahu ŠVP ŠD.

3. Výuka probíhá v maximálním počtu 15 žáků.

4. Každý žák má samostatnou lavici.

5. Organizace vyučování se řídí dle momentální situace podle pokynů pedagogických pracovníků s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a platných nařízení souvisejících s opatřením s výskytem koronaviru.

III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických

Nahrávám...
Nahrávám...