dnes je 25.6.2024

Input:

Desatero bezpečných kroků pro znovuotevření mateřské školy

25.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.14.1
Desatero bezpečných kroků pro znovuotevření mateřské školy

Bc. Lenka Polášková

Metodická podpora je určena ředitelkám mateřských škol, v návaznosti na požadavky, vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 258/2000 Sb.") a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Zatímco dokument "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020" má doporučující charakter, požadavky plynoucí z výše uvedených norem jsou závazné a tedy podléhají kontrole orgánu státního zdravotního dozoru. Tato skutečnost se týká především režimových a organizačních požadavků.

1) Homogenní struktura jednotlivých tříd

Požadavek dodržování homogenních tříd je platný také v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání. Není tedy možné děti z jednotlivých tříd spojovat žádnou část dne. Včetně odpoledního odpočinku či odpoledního provozu, nebo při pobytu na zahradě mateřské školy. Děti z odlišných tříd by se neměly potkávat ani ve společných prostorách mateřské školy, v jídelně mateřské školy (pokud ji mateřská škola má). Případně ve školní jídelně základní školy, pokud jde o mateřskou a základní školu. Totožný požadavek je platný také pro hygienická zařízení.

2) Pitný režim v mateřské škole

Poměrně často se učitelky mateřských škol dotazují na skutečnost, jak zabránit situaci, kdy si děti mohou vyměňovat sklenice či hrnky? Tento problém je možný řešit cestou tzv. řízeného pitného režimu. Tedy děti jsou usazeny u stolu, pedagogický pracovník či provozní zaměstnanec dětem rozdá hrnky či sklenice s nápojem, děti se napijí pod dohledem a opět se nádobí posbírá. Samozřejmě je nutné pitný režim dodržovat pravidelně, po celý den.

3) Úklid tříd, průchozích prostor, hygienických zařízení

Orgán státního zdravotního dozoru opakovaně upozorňuje na skutečnost, že nejčastější závady, které byly v rámci státního zdravotního dozoru shledány, byly v roce 2019 jednoznačně stejně jako v roce 2018. Tedy, nedostatečná vybavení hygienických zařízení, ať už zařizovacími předměty (hygienické kabiny, sprcha, umyvadla) či potřebami pro osobní hygienu dětí, žáků (zajištění osoušení rukou, zajištění dávkovačů mýdla s prostředkem na mytí rukou apod.) a nedostatečný úklid! Zatímco tzv. manuál MŠMT uvádí, pouze doporučení "častěji uklízet". Frekvence úklidu by měla být prokazatelně a systematicky nastavena v provozním řádu mateřské školy. Je tedy potřeba konkrétně uvést, kdo provádí úklid, v jakých prostorách, v jakých, časových rozvrzích a jakými prostředky se uklízí. Musí být vytvořeny podmínky zvýšené hygieny tříd, včetně úklidu na vlhko. S použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem na podlahy a pracovní plochy. Při nákupu těchto prostředků je nutné ověřit, zda jsou vhodné pro prostředí, ve kterém jsou přítomny děti zpravidla od 3 let.

4) Nošení roušek u dětí v mateřské škole

Ochranu úst a nosu v uzavřených prostorách ani venku není povinné pro děti do 2 let. Taktéž u dětí homogenní skupiny, třídy mateřské školy se ochrana úst a nosu nepožaduje ani v budově, ani venku, při pobytu na zahradě. Děti se však nesmí navzájem spojovat a mísit s dětmi jiných tříd.

5) Dezinfekce rukou

Jako velmi problematický se jeví požadavek pravidelné dezinfekce rukou u dětí. V situaci zvýšené aplikace některých dezinfekčních prostředků, které běžně používají dospělí, mohou dětí vznikat kožní problémy. Vhodnou cestou je pečlivá hygiena rukou dětí, tekutými, antibakteriálními mýdly. Epidemiologové velmi často odkazují na skutečnost, že především pravidelná a důsledná hygiena rukou je zcela zásadní! Naprosto nevhodné je nyní využívání tuhých mýdel!

6) Výměna lůžkovin a ručníků

Požadavek vyplývající z vyhlášky č. 410/2005 Sb. uvádí četnost výměny lůžkovin 1 x za 21 dní a ručníků dětí 1 x týdně. Toto je samozřejmě nutné přizpůsobit současným podmínkám. Ručníky dětí by neměly být nikterak znečištěné či vlhké. Doporučuje se tedy věnovat ze strany provozních zaměstnanců pozornost a ručníky vyměnit i v průběhu jednoho dne, pokud jsou mokré. U lůžkovin je vhodné sledovat taktéž čistotu, případně také, zda jsou lůžkoviny vlhké vlivem "opocení" dítěte. V žádném případě se nesmí lůžkoviny mezi

Nahrávám...
Nahrávám...