dnes je 21.7.2024

Input:

Bezpečnostní předpisy pro uklízečku v mateřské škole

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.20
Bezpečnostní předpisy pro uklízečku v mateřské škole

Bezpečnostní předpisy pro uklízečku ve školním roce

 

 

1. Při úklidových pracích je nutno dbát všestranně vlastní hygieny. Podlahy se nesmí zametat, nýbrž vytírat vlhkým hadrem, aby nedocházelo k víření prachu, který obsahuje choroboplodné zárodky. O přestávkách nebo po dobu jiných akcí pořádaných ve školce umývání podlah neprovádět, zabrání se tak možnosti sklouznutí.

 

2. Krytiny z PVC, gumy apod. na komunikacích a jiných frekventovaných plochách se nesmí leštit a pastovat, pokud nemají protiskluzový povrch. Při práci je třeba používat pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou.

 

3. Při úklidu a stírání prachu na skříních a ve výškách je nutno pro tuto práci používat zásadně „domácích schodů“ (sklopného žebříku s plošinkou na odkládání kbelíku s vodou) do výše 1,5 m (pozor nad 1,5 m se jedná o práci ve výškách, viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

4. Čistí-li se elektrické svítidlo, ať stropní nebo stolní, musí se dbát nejvyšší opatrnosti, aby nedošlo k rozbití, a tím i zranění o roztříštěné sklo.

 

5. Při čištění oken je zakázáno na ně vstupovat, stavět se na parapetní desky a přidržovat se okenních rámů, které nejsou konstruovány jako záchytná madla!

 

6. Při čištění a dezinfekci podlah a stěn klozetů, umýváren a umyvadel, mís apod. dezinfekčním prostředkem musí uklízečka používat zásadně nezávadných gumových rukavic. Při plnění nádob horkou vodou si počíná opatrně, aby nedošlo k opaření.

 

7. Dezinfekční prostředky se musí uchovávat na jednom vyhrazeném místě (ve sklepě), musí být řádně označeny a uzavřeny mimo dosah nepovolaných osob. Agresivní látky je nutno uskladňovat do maximální výše 160 cm. Uklízečka musí být prokazatelně seznámena s bezpečnostními listy používaných chemických látek.

 

8. Koše na papír nebo nádoby na odkládání hygienických vložek nutno vyprazdňovat vyklápěním nebo jiným vhodným způsobem

Nahrávám...
Nahrávám...