dnes je 21.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (23/12/2013)

22.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch
 • Dílčí programy
  • Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava – výstavba cyklistických stezek
   • Zaměření dotačního titulu: Bude podporována výstavba nových cyklostezek (včetně příslušenství) na páteřních regionálních cyklotrasách Moravskoslezského kraje, které procházejí níže uvedenými obcemi (resp. katastry obcí): regionální páteřní cyklotrasa 5 Poodří, regionální páteřní cyklotrasa 55 Slezská magistrálaregionální páteřní cyklotrasa 56 „Olza“ / pokračování Slezské magistrály, regionální páteřní cyklotrasa 99 (resp. současná 503) Střecha Evropy, regionální páteřní cyklotrasa 59 Cyklotrasa Ostrava – Beskydy.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 2. 2014.
  • Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Výstavba, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí, včetně technického vybavení, lůžkových zdravotnických zařízení páteřní sítě poskytujících zdravotnické služby v rámci Moravskoslezského kraje;  vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou s ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivní využívání (pořízení nových přístrojů, obnova stávajících přístrojů);  zavádění informačních technologií souvisejících s pořízením zdravotnické techniky;  stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 2. 2014.
  • Podpora využívání brownfields
   • Zaměření dotačního titulu: Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro: veřejné služby, veřejná prostranství, zeleň, obchod, služby. Lze podporovat také regeneraci brownfields, jejichž budoucí využití není v době realizace projektu známo. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields není následné využití ploch vzniklých jejich regenerací.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, obchodní společnosti splňující definici veřejnoprávního subjektu, státní podniky, veřejné nestátní neziskové organizace.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 2. 2014.

Regionální operační program Střední Morava

 • Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Propagace a řízení
   • Zaměření dotačního titulu: Komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství. Vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu. Marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu. Zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) v turistické destinaci. Založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organizací cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru, podmínkou je doba následného působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu.
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, zájmové sdružení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu. 
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 16. 1. 2014.
  • Rozvoj regionálních center
   • Zaměření dotačního titulu: Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací. Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol. Vybudování in-line stezek a freestylových areálů. Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ.
   • Příjemci podpory: Statutární město Olomouc, organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 2. 2014.

Regionální operační program Severozápad

 • ·          Zdroje informací:
Nahrávám...
Nahrávám...