dnes je 22.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (17/01/2013)

16.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní dotace)

 

Regionální operační program Jihovýchod

Zdroje informací: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Rozvoj regionálních středisek - podpora školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území měst ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol, včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a technické dílny. Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem. Komplexní úpravy veřejných prostranství měst (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí.
   • Příjemci podpory: Obce a města s 5 000 – 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice. Organizace zřizované nebo zakládané uvedenými obcemi vymezenými. Svazky obcí. Nestátní neziskové organizace.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - podpora školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol, včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a technické dílny. Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem. Komplexní úpravy veřejných prostranství měst (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí.
   • Příjemci podpory: Obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, svazky obcí, nestátní neziskové organizace.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 3. 2013.

 

 

Dotovaná pojištění pro exportéry Exportní garanční a pojišťovací společnosti          

 • Zdroje informací: http://www.egap.cz/pojistne-produkty/index.php   
 • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.
 • Dílčí programy
  • Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zaměření dotačního titulu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Krátkodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který není delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zaměření dotačního titulu:  Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku z krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce. Pojistná smlouva musí být podepsána i vývozcem. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zaměření dotačního titulu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Středně a dlouhodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který je delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zaměření dotačního titulu: Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku ze středně nebo dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce.
  • Pojištění vývozního odběratelského úvěru
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplácení pohledávek z vývozního odběratelského úvěru. Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozce přímo dovozci nebo jeho bance. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění potvrzeného akreditivu
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Pojištění se vztahuje i na případ tzv. tichého potvrzení dokumentárního akreditivu. Dokumentární akreditiv vystavuje banka na žádost dovozce a má podobu písemného závazku banky zaplatit určenou peněžní částku podle stanovených podmínek. Podmínkou pro splnění akreditivního závazku bankou je předložení předepsaných dokumentů ze strany vývozce. Zúčastněné banky kontrolují pouze dokumenty, nikoliv zboží nebo služby, a akreditivní platby jsou zcela oddělené od kupních smluv.
  • Pojištění úvěru na předexportní financování
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru na předexportní financování výroby pro export nebo na financování investice do výroby pro export. Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního úvěru.
  • Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí
   • Zaměření produktu: Pojištěným je investor proti
Nahrávám...
Nahrávám...