dnes je 25.4.2024

Input:

Aktuální přehled čerpání strukturálních fondů (25/6/2012)

21.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální přehled čerpání strukturálních fondů

 

V současné době je již poměrně známou skutečností, že se čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zpožďuje oproti původnímu plánu. Pojďme se nyní podívat, zda je situace opravdu natolik dramatická, jak informují některá média. Vyjdeme-li z nejnovějších dat publikovaných v měsíční monitorovací zprávě Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (obsahuje data k 3. květnu), zjistíme, že ze strany Evropské komise bylo skutečně certifikováno necelých 18 % finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v předposledním roce programovacího období (2007-2013), mohla by tato informace vyznít značně negativně. Je ale nutné uvést, že dotační cyklus čerpání finančních prostředků EU má svá specifika, která význam uvedeného čísla poněkud zmírňují. Systém finančních toků z rozpočtu EU je založen na principech postupné realizace, úhrad a samozřejmě také předfinancování ze státního rozpočtu. S úspěšnými žadateli jsou nejprve podepsány právní akty o poskytnutí dotace (rozhodnutí, smlouvy), které zaručují, že při dodržení podmínek realizace budou projekty proplaceny po ukončení realizace, přesněji řečeno po předložení žádosti o platbu. Výjimku představují pouze projekty financované formou zálohových plateb. Úhrady na účty příjemců však nejsou převáděny z rozpočtu EU, nýbrž z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (řídících orgánů programů). Podíl Evropské unie je následně refundován do státního rozpočtu.

 

Tabulka č. 1: Souhrnný stav čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k 3. 5. 2012

Ukazatel

Procentní podíl na celkové alokaci

Suma v mld. Kč

Celková alokace 2007-2013

100 %

778,5

Prostředky v podaných žádostech

157 %

1227,1

Prostředky kryté rozhodnutím/smlouvou o poskytnutí dotace

74,8 %

582,0

Proplacené prostředky příjemcům

42,9 %

333,8

Certifikované = vyčerpané prostředky

17,7 %

138,0

Pramen – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Měsíční monitorovací zpráva o čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007-2013

 

 

Ve světle uvedených procedur můžeme doplnit, že z EU sice ještě nebyla proplacena ani pětina prostředků, ale více než 40 % bylo již proplaceno příjemcům ze státního rozpočtu a téměř tři čtvrtiny projektů jsou již smluvně zajištěny. Pro úplnost můžeme doplnit, že zájem žadatelů téměř 1,5krát převýšil celkovou alokaci finančních prostředků. Situace tedy není zdaleka tak nepříznivá, jak by se podle certifikovaných zdrojů mohlo zdát. Nelze sice předpokládat, že všech 74 % prostředků je již vyčerpáno, protože některé projekty nebudou třeba úspěšně dokončeny. S vysokou pravděpodobností také můžeme očekávat krácení některých položek nákladů nebo neprovedení všech aktivit uvedených v projektových žádostech. Dále je také možné, že Evropská

Nahrávám...
Nahrávám...