dnes je 6.10.2022

Input:

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

557 – Náklady z vyřazených pohledávek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Náklady z vyřazených pohledávek
se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.34.   
1.  Vyřazení pohledávek        dle ČÚS č. 706, bod 6.1.   
a) vyřazení pohledávek za odběrateli
do nákladů   
557  311     
b) vyřazení krátkodobých poskytnutých záloh   557  314     
c) vyřazení poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný majetek   557  051     
d) vyřazení poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek   557  052     
e) vyřazení jiných pohledávek z hlavní činnosti   557  315     
f) vyřazení pohledávky za zaměstnancem   557  335     
g) vyřazení ostatních krátkodobých pohledávek   557  377     
2.  Postoupení pohledávky v hospodářské činnosti           
a) vyřazení pohledávky za odběrateli   557  311     
b) vyřazení při postoupení krátkodobých poskytnutých záloh   557  314     
c) vyřazení poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný majetek   557  051     
d) vyřazení poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek   557  052     
e) vyřazení jiných pohledávek z hlavní činnosti   557  315     
g) vyřazení postoupení pohledávky za zaměstnancem   557  335     
h) předpis výnosů z postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky na ostatní krátkodobé pohledávky   377  643     
i) pohledávka z postoupení uhrazena na běžný účet   241  377     
3.  Zápis vyřazených pohledávek
na podrozvahový účet 
 
905 999  dle ČÚS č. 706, bod 6.2.   


Poznámka

Položka „A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek“ obsahuje podle § 33 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek.

Na účet 557 by měly být účtovány také případy odpisu pohledávek v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek za účelem docílení souladu při používání účetních metod upravuje Český účetní standard č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek.

V případě zániku pohledávky z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, např. z důvodu prekluze pohledávky nebo postoupení pohledávky, se účtuje zápisem na Má dáti účtu 557 – Náklady z odepsaných pohledávek a na Dal

Nahrávám...
Nahrávám...