dnes je 19.6.2024

Input:

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

19.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Prodaný dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.30.  
1. Příklad zaúčtování vyřazení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z užívání v případě prodeje – ocenění majetku určeného k prodeji je nižší než jeho ocenění v účetnictví    
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  082 407  –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 022 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu – ocenění majetku reálnou hodnotou je nižší než ocenění majetku v účetnictví  407 036 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí při prodeji  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 646 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet  241 311  
2. Příklad zaúčtování vyřazení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z užívání v případě prodeje – ocenění majetku určeného k prodeji je vyšší než jeho ocenění v účetnictví    
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  082 407 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
Nahrávám...
Nahrávám...