dnes je 22.7.2024

Input:

411 - Fond odměn

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

411 – Fond odměn

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Fond odměn se vykazuje v rozvaze v položce C.II.1.   
1.  Tvorba fondu odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku           
a) tvorba fondu odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku   431  411   dle ČÚS č. 704, bod 4.1.  
2.  Čerpání fondu odměn           
a) čerpání fondu odměn   411  648   dle ČÚS č. 704, bod 4.2.  
3.  Odvod za porušení rozpočtové kázně
a penále 
 
411  347  Podle § 61 zákona č. 218/2000 Sb. hradí příspěvkové organizace odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z … b) příslušného fondu, jde-li o porušení pravidel hospodaření s tímto fondem.   


Poznámka

Položka „C.II.1. Fond odměn” obsahuje podle § 27 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. stav fondu odměn tvořeného podle jiných právních předpisů. Účtování o fondech je upraveno Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 – Fondy účetní jednotky.

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky

Podle § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je fond odměn tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na platy. Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení stanoveného objemu prostředků na platy.

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu

Podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je fond odměn tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku. Z fondu odměn se hradí případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního právního předpisu.

Tvorba fondu

Nahrávám...
Nahrávám...