dnes je 17.6.2024

Input:

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

10.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.6. ve sloupci "korekce".   
1.  Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  079   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, investičního fondu, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  079   dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.  
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   079  019     
d) přebytky   019  401  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, jsou-li vytvořeny oprávky  019  079  dle ĆÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z užívání v případě prodeje        pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů   
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji   079 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.1.
 
b) převod majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 019 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 035 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny dlouhodobého nehmotného majetku při prodeji   552 035 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  645  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
   i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
5.  Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  079  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  079  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
Nahrávám...
Nahrávám...