dnes je 14.6.2024

Input:

063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Dluhové cenné papíry držené do splatnosti se vykazují v rozvaze v položce A.III.3.  
1. Pořízení DFM    
a) nákup na fakturu  043 321  
b) úhrada faktury  321 241  
c) nákup za hotové  043 261  
d) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý finanční majetek a přírůstky dlouhodobého finančního majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů  043  401 dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
2. Převedení na majetkový účet 063 043  
Nahrávám...
Nahrávám...