dnes je 29.3.2023

Digitalizace společnosti a role školstvíLIVEGarance

Datum konání 14.12.2023, Jan Kršňák

Kam směřuje svět, který chystáme pro naše děti, a jakou roli v tom může hrát školství?

Rozvoj soft skills v kontextu digitální identityLIVEGarance

Datum konání 9.11.2023, Jan Kršňák

K digitální gramotnosti patří též schopnost udržet si emocionální rovnováhu. Jen tak je možné zacházet s digitálními technologiemi rozumně, smysluplně a kreativně.

Interdisciplinární projektové vzděláváníLIVEGarance

Datum konání 5.10.2023, Jan Kršňák

Projdeme si, jak do tradičních předmětů zapojovat rozvoj digitální a mediální gramotnosti a jak kreativně pracovat s informacemi, abychom žáky a studenty připravovali nejen na život v digitalizované společnosti, ale také jim dali nástroje umožňující orientovat…

Chování dětí v kyberprostoru a schopnost učeníLIVEGarance

Datum konání 7.9.2023, Jan Kršňák

Přiblížíme si, jak se děti pohybují kyberprostorem, co od něj očekávají a co v něm zažívají. Jak internet a sociální sítě naopak působí na ně?

Posilování odolnostiLIVEGarance

Datum konání 22.6.2023, Mgr. Oldřich Kvasnička

Zátěž je slovo, které nezní moc příjemně. Bez přiměřené zátěže ale nesílíme a neučíme se. Jak intelektuálně, tak dovednostně. Víme to všichni, ale často děláme pravý opak. Svými činy místo odolnosti pěstujeme u svých kolegů, podřízených i dětí křehkost. V…

Inovace ve vzdělávání a moderní technologieLIVEGarance

Datum konání 15.6.2023, Jan Kršňák

Prožíváme intenzivní digitalizaci společnosti, a tak není možné, aby se inovace spojené s moderními technologiemi nijak nedotkly vzdělávání.

Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovedností žákaLIVEGarance

Datum konání 7.6.2023, Mgr. Marika Kropíková

Webinář je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji…

Jak zvládat konflikty?LIVEGarance

Datum konání 30.5.2023, Dobroslava Stránská

Konflikty jsou přirozenou součástí našich životů, mající mnoho podob. Pomáhají nám uvědomit si, kdo jsme, lépe porozumět svým hodnotám i hranicím, díky nim rosteme i nacházíme skvělá řešení... A také jsou příčinou narušených vztahů, zklamání, konců, vzteku,…

Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesuLIVEGarance

Datum konání 17.5.2023, Mgr. Marika Kropíková

Obsahem vzdělávacího programu je školní řád jako základní kámen pravidel ve škole a bývá často opomíjen a nedostatečně využíván.

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipyLIVEGarance

Datum konání 19.4.2023, Ing. Tereza Patočková

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat…

Extremistické a xenofobní chování mládeže - prevenceLIVEGarance

Datum konání 11.4.2023, Mgr. Marika Kropíková

Pedagogové jsou velmi často bezmocní při diagnostikování, terapii a prevenci. Webinář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní…

Digitální wellbeing a digitální informaceLIVEGarance

Datum konání 6.4.2023, Jan Kršňák

Mediální výchova není jen průřezovým tématem, každé učení je v dnešní době současně mediální výchovou a škola sama je informačním médiem. Jaká jsou specifika digitálních informací? Jak vypadá mediální výchova pro digitální…

Může to být lepší aneb růstové myšleníLIVEGarance

Datum konání 5.4.2023, Mgr. Michal Knězů Mrvka

Může to být jinak či dokonce lepší? Nevím, ale má smysl to zkusit. To je základní myšlenkový postoj k sobě i ke světu charakterizující růstové myšlení. Na jaké otázky mohu díky semináři znát lepší odpovědi? A v jakých dovednostech se mohu…

ChatGPT a jiné myslící stroje ve vzděláváníLIVEGarance

Datum konání 29.3.2023, Jan Kršňák

Za žáky píší domácí práce umělé inteligence (AI). Za učitele dělají přípravu na hodiny a sledují učební pokroky studentů. Veškerá školní administrativa je automatizovaná. Taková je představa zavádění AI do vzdělávacího systému. Jedná se o vzdálenou, anebo…

MŠMT si dnes připomíná den učitelů a učitelek

28.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Svůj svátek slaví čeští a slovenští učitelé a učitelky na výročí narození Jana Amose Komenského už od roku 1955. Termín, ve kterém se tento den slaví ve světě, se v různých zemích liší, často je to na výročí významných místních pedagogů a pedagožek, nebo…

Manažerská důslednostLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Mgr. Tomáš Drahoňovský

Jedním z hlavních klíčů k úspěchu v manažerské roli je důslednost. Vytrvat ve vyžadování plnění zadaných úkolů i dodržování pravidel či termínů. Tento seminář vám ukáže, jak tuto dovednost rozvíjet a kde mohou být případná úskalí na cestě k…

S dětmi a učiteli na ZŠ v Praze 7 budou spolupracovat profesionální výtvarníci

27.3.2023, Zdroj: ČTK

S dětmi a učiteli výtvarné výchovy na základních školách v Praze 7 budou spolupracovat profesionální výtvarníci. Cílem je podpořit tvůrčí schopnosti dětí, rozvíjet jejich kreativitu a propojit školy s umělci a uměleckým prostředím. Umělci nebudou nahrazovat…

Druhý cizí jazyk je zásadní pro rozvoj žáků i země, míní odbornice

25.3.2023, Zdroj: ČTK

Výuka druhého cizího jazyka na základní škole přináší nejen znalost samotného jazyka, ale také poznání odlišného kulturního prostředí a otevírá širší možnosti pracovního uplatnění. V rozhovoru s ČTK to uvedla Olga Nádvorníková, propagátorka výuky cizích jazyků…

Nejoblíbenější učitelkou je Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov

24.3.2023, Zdroj: ČTK

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku letos získala češtinářka Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov. Vystřídala tak učitele matematiky Marka Valáška z Anglicko-českého gymnázia Amazon v Praze. Krátká zvítězila i u dětské poroty.…

V Praze se dnes bude v soutěži Zlatý Ámos vybírat nejoblíbenější učitel

24.3.2023, Zdroj: ČTK

Jeden ze šestice finalistů ankety Zlatý Ámos dnes získá titul nejoblíbenějšího učitele. Do finále 30. ročníku soutěže postoupili dvě ženy a čtyři muži, kteří se o titul utkají v Praze za účasti veřejnosti a s podporou svých žáků. Soutěžit se dnes bude také o…

MŠMT splnilo milníky a cíle z NPO za 2,5 miliardy Kč

23.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká republika obdrží od Evropské komise první platbu z Nástroje pro oživení a odolnost, a to ve výši 22 miliard Kč. MŠMT se na získání této částky podílí splněním milníků a cílů za 2,5 miliardy Kč, které byly určeny na podporu digitalizace vzdělávání,…

Praha připraví harmonogram navyšování školských kapacit v hlavním městě

23.3.2023, Zdroj: ČTK

Praha připraví plán navýšení kapacit středních škol v hlavním městě, jeho harmonogram má rada předložit do květnového zastupitelstva. Schválili to dnes zastupitelé. Podle nového radního Antonína Klecandy (STAN) jsou kapacity škol nedostatečné. Řešit to podle…

Počet přihlášek na gymnázia v ČR se meziročně zvýšil o desetinu

23.3.2023, Zdroj: ČTK

Počet přihlášek k jednotným přijímacím zkouškám na gymnázia v Česku letos meziročně vzrostl o desetinu. Zatímco před rokem školy přijaly 72.943 přihlášek, nyní jich bylo 80.073. Nejvíce z nich, zhruba 34.400, obdržela letos osmiletá gymnázia. Následovala…

K učitelské profesi by bylo možné přilákat výrazně více studentů, než jaká je realita

23.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V České republice existuje téměř šest tisíc akademicky talentovaných uchazečů o vysokoškolské studium, kteří jsou otevření profesi učitelství, ale nepodali si k jeho studiu přihlášku. Tento počet představuje významný nevyužitý potenciál – je to zhruba…

Středočeské školy budou moci využít sdíleného speciálního pedagoga či psychologa

23.3.2023, Zdroj: ČTK

Školy ve středních Čechách budou moci využívat sdíleného speciálního pedagoga nebo psychologa. Náklady jsou přes 16 milionů korun, projekt je určený pro menší školy do 179 žáků. Peníze na něj poskytlo ministerstvo školství v rámci dotace 30,5 milionu Kč na…

Organizace vychovatelů se ohradily proti navrženému financování pedagogů

22.3.2023, Zdroj: ČTK

Vychovatelé a pedagogové volného času nesouhlasí s návrhem koaličních poslanců, aby měli plat na 130 procentech průměrné hrubé měsíční mzdy garantovaný pouze učitelé. Postavili se také proti tomu, aby platy pedagogických pracovníků určovaly dvě různé platové…

Finále 30. ročníku Zlatého Ámose je plné novinek

21.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Šestici pedagogů a pedagožek, kteří budou v pátek 24. března usilovat o Ámosovské tituly, vybralo 18 semifinalistů a semifinalistek. Reprezentovat všechny oblíbené učitelky a učitele ve finále budou Milan Arner z Konzervatoře a SŠ Jana Deyla v Praze, Jan…

Týdny mediálního vzdělávání nabídnou diskuze s novináři na školách, návštěvy redakcí, materiály do výuky i debatu o umělé inteligenci

21.3.2023, Zdroj: Člověk v tísni

Již posedmé se vyučující se svými třídami mohou zapojit do projektu na podporu mediální gramotnosti s názvem Týdny mediálního vzdělávání. Během nich budou mít školy možnost uspořádat debatu s novináři či podniknout exkurzi do zapojených…

Zájem o kurzy sebeobrany ve školách ve Zlínském kraji roste

21.3.2023, Zdroj: ČTK

Zájem o kurzy sebeobrany ve školách ve Zlínském kraji roste. Podporu kurzů loni Zlínský kraj zavedl jako novinku, do projektu se zapojilo 29 základních škol a kraj na kurzy rozdělil přes milion korun. Letos si zažádalo o dotaci na kurzy 43 škol, podpora kraje…

V Náměšti nad Oslavou budou dny kosmonautiky i s Bellou a Svobodou

20.3.2023, Zdroj: ČTK

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku začnou v úterý Náměšťské dny kosmonautiky. Asi tisícovce školních dětí i veřejnosti nabídnou mimo jiné setkání se slovenským kosmonautem Ivanem Bellou nebo záložním astronautem Evropské kosmické agentury (ESA) Alešem…

Návrh: Školáci by se v budoucnu nemuseli věnovat výtvarné a hudební výchově

20.3.2023, Zdroj: ČTK

Na některých základních školách v Česku by se školáci v budoucnu nemuseli věnovat výtvarné a hudební výchově. Namísto nich by mohly dostat přednost výchovy taneční a pohybová, filmová nebo dramatická. Navrhují to někteří experti, kteří pro ministerstvo…

Evropská komise navýšila roční rozpočet Erasmus+

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Komise přijala revidovanou verzi pracovního programu pro Erasmus+ na rok 2023 s dosud nejvyšším ročním rozpočtem v jeho historii.

Na podzim by se mělo v Hlinsku otevřít nové vzdělávací centrum nazvané Planeta

19.3.2023, Zdroj: ČTK

Na podzim by se mělo v Hlinsku otevřít nové vzdělávací centrum nazvané Planeta. Radnice ho buduje v horních dvou patrech bývalé administrativní budovy firmy ETA, kde již funguje obnovené střední odborné učiliště. Centrum bude zaměřené na geologii, Zemi včetně…

Odborník: Učitelé by měli používat TikTok s anonymním profilem

17.3.2023, Zdroj: ČTK

Učitelé by měli podle lektora a konzultanta kybernetické bezpečnosti Pavla Matějíčka používat čínský TikTok s anonymním profilem a aplikaci nepředávat data.

Galerie Hraničář připravila výstavu a program zaměřený na vzdělávání

17.3.2023, Zdroj: ČTK

Galerie Hraničář v Ústí nad Labem dnes zahájila vernisážemi pro děti a pro dospělé půlroční výstavu a doprovodný program zaměřený na prostředí neformálního vzdělávání. Výstava Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru představuje umělkyně působící na české a…

To podstatné z prezentačních dovednostíZáznamGarance

17.3.2023, Mgr. Tomáš Drahoňovský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:42:12

V rámci semináře představíme několik základních pravidel, jejich dodržení vám již z velké části může zajistit úspěch celé prezentace. Podíváme se také na to, z jaké strany k prezentování sami účastníci přistupují a kde je tedy ten správný prostor pro jejich…

Šmucler: Stát by měl podpořit výuku čištění zubů na školách

16.3.2023, Zdroj: ČTK

Stát by měl podle prezidenta České stomatologické komory (ČSK) Romana Šmuclera podpořit výuku čištění zubů na školách. Projekt, který by zasáhl všechny děti, by podle něj stál řádově desítky milionů korun. Řekl to na dnešní tiskové konferenci ke Světovému dni…

Na vědeckém festivalu v Pardubicích soutěží školáci se svými projekty

16.3.2023, Zdroj: ČTK

Výzkumné projekty nad rámec školní výuky umožní dětem začít pracovat vědeckými postupy už na základních a středních školách. Lépe je pak připraví na univerzitní prostředí i na profesní život. Novinářům to dnes řekl Stanislav Medřický, organizátor Festivalu…

Centrum vzdělávání: Umělá inteligence promění vzdělávání, učitele však nenahradí

15.3.2023, Zdroj: ČTK

Nahrazení učitelů umělou inteligencí je zatím nepravděpodobné. Pracuje totiž na principu pravděpodobnosti, takže se může mýlit. Umělá inteligence také postrádá empatii a schopnost řešit spory mezi žáky. Spíše učitelům může pomoct s přípravou hodin, vymýšlením…

Asi 57 procent ZŠ a 63 procent SŠ řešilo od roku 2020 případ šikany

14.3.2023, Zdroj: ČTK

Asi 57 procent základních a 63 procent středních škol řešilo v posledních třech letech alespoň jeden případ šikany mezi žáky.

Digitální wellbeing ve školeZáznamGarance

14.3.2023, Jan Kršňák, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:07:41

Jaký vliv má příchod digitálních technologií na proces vzdělávání a chod školy? Společně projdeme přesně to, co vás zajímá. Webinář je totiž interaktivní a budeme tak řešit právě ty problémy, které vás trápí. Nejste na to…

Odborníci: Trénink paměti může pomoci dětem s poruchami učení i lidem s demencí

13.3.2023, Zdroj: ČTK

Techniky tréninku paměti mohou podle odborníků pomáhat dětem s poruchami učení nebo lidem po mrtvici. Mohou zpomalit i postup demence. Na dnešní tiskové konferenci to řekli zástupci České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging u příležitosti…

Cermat: Na maturitní obory chce asi 114.000 žáků, asi o 10.000 více než loni

13.3.2023, Zdroj: ČTK

Přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám k maturitnímu studiu na středních školách a víceletých gymnáziích podalo zhruba 114.000 uchazečů. Loni se ke zkouškám, které organizuje Cermat, přihlásilo 103.000 dětí. Jde o počty uchazečů přihlášených do 1. března.…

Veletrh Kariéra+ nabídne v Ostravě nejen studentům pracovní místa i stáže

9.3.2023, Zdroj: ČTK

Více než 100 zaměstnavatelů se v úterý 14. března představí na Veletrhu pracovních příležitostí kariéra+ v aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Nejen studentům nabídnou pracovní místa, brigády, stáže nebo témata diplomových prací.…

Nová příručka k projektové výuce s praktickými tipy pro žáky i vyučující

8.3.2023, Zdroj: Člověk v tísni

Pouze necelá třetina mladých lidí věří tomu, že mohou ve společnosti něco změnit nebo jsou ochotni začít takovou změnu realizovat. I oni ale mohou mít v hlavě nápady, kterým stojí za to věnovat pozornost, podporu a inspiraci. Jak na realizaci vlastního…

Rodina jako zdroj agrese dítěte ve školeZáznamGarance

8.3.2023, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:41:54

Dnešní děti nepřicházejí na svět horší, agresivnější než předchozí generace. Ale svět, který je obklopuje, nevhodná výchova, nedostatek podpory a porozumění, empatií, uspěchanost rodičů a přemíra technologií, z nich dělá jedince, kteří nejsou schopni se…

Odborníci z liberecké univerzity zopakují po 100 letech měření zdatnosti školáků

7.3.2023, Zdroj: ČTK

Testování tělesné zdatnosti náctiletých chtějí po 100 letech zopakovat odborníci z katedry tělesné výchovy a sportu Technické univerzity v Liberci. Zopakují šetření, které v roce 1923 zorganizoval uznávaný tělocvikář a sokol Emanuel Roubal spolu se svým synem…

Odbornice: Je třeba trvale zajistit kurzy češtiny pro vícejazyčné středoškoláky

6.3.2023, Zdroj: ČTK

Kurzy češtiny pro středoškoláky, kteří neumí dostatečně česky, by podle odbornice na vzdělávání cizinců Kristýny Titěrové mělo ministerstvo školství (MŠMT) zajistit trvale. Jazykovou přípravu pro studenty zavedl resort kvůli uprchlíkům z Ruskem napadené…

NPI: Podle plánu s důrazem na informatiku se nyní učí ve zhruba 3000 školách

6.3.2023, Zdroj: ČTK

Podle upraveného vzdělávacího plánu s důrazem na informatiku se nyní učí ve zhruba 3000 školách. Základní a střední školy se postupně do výuky nové informatiky zapojují od září 2021. S přípravou jim pomáhá organizace ministerstva školství Národní pedagogický…

Nahrávám...
Nahrávám...