dnes je 23.9.2023

Input:

543 - Dary a jiná bezúplatná předání

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

543 – Dary a jiná bezúplatná předání

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Dary se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.24.  
1. Dary   Příspěvková organizace může poskytovat dary, pouze pokud to umožní zvláštní právní předpis. Další vysvětlení viz poznámka k použití účtu.  
a) náklady na dary vyúčtovány na základě dodavatelské faktury  543 321  
b) poskytnutí peněžního daru v hotovosti  543 261  
c) poskytnutí peněžního daru z běžného účtu  543 241  
d) výdej materiálu na dary  543 112 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.13.  
e) výdej zboží na dary  543 132 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.13.  
f) výdej dlouhodobého nehmotného majetku na dary  543 07 dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.  
g)výdej nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku na dary  543 041 dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.  
h) výdej dlouhodobého hmotného majetku na dary  543 08, 03 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.  
i) výdej nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku na dary  543 042 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.  
2. Úbytek pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí pohledávky podle § 25 odst. 6 ZoÚ vůči subjektu, který není vybranou účetní jednotkou   dle ĆÚS č. 709, bod 4.4.4.  
a) rozdíl ocenění pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ a výší opravné položky  543   
b) opravná položka  194   
c) pohledávky oceněná dle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ  311  
3. Bezúplatné pozbytí pozemku v případě vydržení (nabyvatel není VÚJ) 543 031 § 1089 zákona č. 89/2012 Sb. 


Poznámka:

Položka "A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání" obsahuje podle § 33 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to

Nahrávám...
Nahrávám...