dnes je 12.6.2024

Input:

542 - Jiné pokuty a penále

19.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

542 – Jiné pokuty a penále

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Jiné pokuty a penále se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.23.  
1. Vyúčtování sankcí v souvislosti s porušením daňových zákonů    
- pokuty a penále v souvislosti s daní z příjmů  542 341  
- pokuty a penále hrazené v souvislosti s daní z příjmů vybíranou srážkou u plátce  542 342  
- pokuty a penále v souvislosti s placením ostatních daní  542 342  
2. Vyúčtování sankcí za porušení předpisů o sociálním pojištění 542 336  
3. Vyúčtování sankcí za porušení předpisů o zdravotním pojištění 542 337  
4. Vyúčtování sankcí podle předpisů o poplatcích 542 344  
5. Vyúčtování sankcí při nesprávném použití dotací 542 347
349 
 
6. Úhrada sankcí z běžného účtu 341
342
336
347
349 
241  
7. Vyúčtování sankcí v souvislosti s porušením zákona o zaměstnanosti (povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením) 542 342 § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. 
8. Porušení rozpočtové kázně 542 347
349
 
 


Poznámka:

Položka "A.I.23. Jiné pokuty a penále" obsahuje podle § 33 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. náklady z ostatních pokut a penále podle jiných právních předpisů nezachycené na položce "A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení".

Podle § 81 odst. 1 ZZ jsou zaměstnavatelé s více než 25

Nahrávám...
Nahrávám...