dnes je 25.7.2024

Input:

547 - Manka a škody

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

547 – Manka a škody

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Manka a škody se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.26.   
1.  Zúčtování inventurních rozdílů na dlouhodobém nehmotném majetku           
a) manka a škody na dlouhodobém
nehmotném majetku   
547  07x  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
b) vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně   07x  01x     
2.  Zúčtování inventurních rozdílů na dlouhodobém hmotném majetku           
a) manka a škody na dlouhodobém
hmotném majetku   
547  08x  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně   08x  02x     
3.  Inventurní rozdíly na materiálu           
a) úbytky na zásobách materiálu nad normu   547  112  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11. a bod 5.2.7.   
b) škoda na zásobách materiálu   547  112  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
4.  Inventurní rozdíly na zboží           
a) úbytky na zásobách zboží nad normu   547  132  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11. a bod 5.2.7.   
b) škoda na zboží   547  132     
5.  Zúčtování inventarizačních rozdílů
na zásobách vlastní výroby 
 
         
a) manka a škody na zásobách nedokončené výroby   547  121  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.   
b) manka a škody na zásobách polotovarů vlastní výroby   547  122   dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
c) manka a škody na zásobách výrobků   547  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
6.  Manka a škody na ostatních zásobách  547  139     
7.  Rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku (zmařená investice)  547  042     


Poznámka

Položka "A.I.26. Manka a škody“ obsahuje podle § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro účely obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, tj. neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o

Nahrávám...
Nahrávám...