dnes je 23.9.2023

Input:

385 - Příjmy příštích období

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

385 – Příjmy příštích období

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Příjmy příštích období se vykazují v rozvaze v položce B.II.31.  
1. Dodané a provedené práce a služby, které nebyly vyfakturovány k okamžiku uzavírání účetních knih – faktura bude vystavena až v následujícím účetním období   § 22 a 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) dodané vlastní výrobky  385 601  
b) dodané služby  385 602  
c) dodané zboží  385 604  
2. Zrušení příjmů příštích období na základě vydaných faktur v následujícím účetním období 311 385  
3. Výnosové úroky náležející do běžného účetního období, které nebyly vyúčtovány k okamžiku uzavírání účetních knih 385 662  
4. Přijatá úhrada příjmů příštích období na běžný účet v dalším roce 241 385  
Nahrávám...
Nahrávám...