dnes je 27.5.2024

Input:

552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

19.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

552 – Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.29.  
1. Příklad zaúčtování případu vyřazení ocenitelných práv z užívání v případě prodeje   pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů  
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  074 407 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převod majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 014 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 035 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny ocenitelných práv při prodeji  552 035 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 645 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
Nahrávám...
Nahrávám...