dnes je 6.12.2023

Input:

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku se vykazují v rozvaze v položce A.II.7. ve sloupci "korekce"   
1.  Odpisy ostatního dlouhodobého hmotného majetku        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  089  dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  089   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, investičního fondu   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   089  029     
d) přebytky   029  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí ostatního dlouhodobého hmotného majetku, jsou-li vytvořeny oprávky  029  089  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení ostatního dlouhodobého hmotného majetku z užívání v případě prodeje           
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
089 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převod majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 029 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny ostatního dlouhodobého hmotného majetku při prodeji   553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
5.  Vyřazení ostatního dlouhodobého hmotného majetku v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  089  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  089   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  089  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
d) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva – vyúčtování zůstatkové ceny   368  089     
e) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
Nahrávám...
Nahrávám...