dnes je 11.12.2023

Input:

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

15.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Krátkodobé přijaté zálohy na transfery se vykazují v rozvaze v položce D.III.32.  
 Transfery od vybraných ústředními vládních institucí    
 Transfery s povinností finančního vypořádání – příjemce    
1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání – účtuje příjemce o přijetí zálohy 241 374 dle ČÚS č. 703, bod 5.3.1.  
2. Vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.2.(v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání)  
a) nejedná-li se o investiční transfer  346 671  
b) jedná-li se o investiční transfer u příjemce, který není organizační složkou státu  346 403  
3. Zúčtování zálohy   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.3.  
 a) zúčtování krátkodobé přijaté zálohy na transfery  374 346  
b) inkaso doplatku  241 346  
c) úhrada přeplatku  374 241  
 Transfery od vybraných místních vládních institucí    
 Transfery s povinností finančního vypořádání – příjemce    
1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání - účtuje příjemce o přijetí zálohy 241 374 dle ČÚS č. 703, bod 5.3.1.  
2. Vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.2.(v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání)  
a) nejedná-li se o investiční transfer  348 672  
b) jedná-li se o investiční transfer u příjemce, který není organizační složkou státu  348 403  
Nahrávám...
Nahrávám...