dnes je 23.9.2023

Input:

349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

2.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Závazky k vybraným místním vládním institucím se vykazují v rozvaze v pasivech v položce D.III.20.  
1. Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic 416
572
 
401
349
 
Podle § 31 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. může zřizovatel stanovit příspěvkové organizaci stanovit odvod z fondu investic.  
2. Předpis sankcí z rezervního fondu    Podle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.příspěvková organizace hradí případné sankce uložené jí za porušení rozpočtové kázně z rezervního fondu.  
a) předpis sankcí k úhradě z rezervního fondu na závazky  414 349  
b) úhrada sankcí z běžného účtu  349 241  
3. Vrácení přeplatku na příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele    
a) vrácení přeplatku na příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele  672 349  
Nahrávám...
Nahrávám...