dnes je 27.2.2024

Input:

156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

156 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.6. ve sloupci "korekce".   
1.  Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku        tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek,
a toto významné snížení hodnoty
majetku není trvalého charakteru   
a) tvorba opravné položky   556  156  dle ČÚS č. 706, bod 4.1.   
b) snížení a zrušení opravné položky   156  556  dle ČÚS č. 706, bod 4.2.   


Poznámka

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku jsou upraveny § 13 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého nehmotného majetku.

Účtová skupina 16 – Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

161 – Opravné položky k pozemkům

162 – Opravné položky ke kulturním předmětům

163 – Opravné položky ke stavbám

164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

165 – Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů

167 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

168 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku jsou upraveny § 16 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého hmotného majetku.

Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení, popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím

Nahrávám...
Nahrávám...