dnes je 23.2.2024

Input:

324 - Krátkodobé přijaté zálohy

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

324 – Krátkodobé přijaté zálohy

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Krátkodobé přijaté zálohy se vykazují v rozvaze v položce D.III.7.  
1. Krátkodobé přijaté zálohy    
a) krátkodobá přijatá záloha na běžný účet  241  324   
b) záloha přijatá v hotovosti  261  324   
2. Vyúčtování krátkodobé přijaté zálohy    
a) vyúčtování krátkodobé přijaté zálohy proti pohledávkám za odběrateli  324  311  Účtujeme na základě vydané faktury.  
b) vyúčtování zálohy proti jiným pohledávkám z hlavní činnosti  324  315   
c) vyúčtování zálohy proti jiným pohledávkám  324  377   
3. Vrácení krátkodobé přijaté zálohy    
a) vrácení zálohy z běžného účtu  324  241   
b) vrácení zálohy z pokladny  324  261   
4. Odpis závazků    
a) odpis právně zaniklých závazků  324  649   
5. Krátkodobá přijatá záloha – účtování předpisem   Správně by mělo být účtováno o skutečně uhrazených zálohách, o zálohách by nemělo být účtováno předpisem.  
a) krátkodobá přijatá záloha – předpis na základě vydané zálohové faktury  311  324   
b) přijatá úhrada na běžný účet  241  311   
c) storno neuhrazené zálohy ke dni uzavírání účetních knih  324  311  Pokud je o zálohách účtováno předpisem, nezaplacené zálohy ke dni uzavírání účetních knih by měly být vystornovány, aby nedocházelo k neoprávněnému navýšení aktiv a pasiv.  
6. Kurzové rozdíly   § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) kurzové ztráty  563  324   
b) kurzové zisky  324  663   
7. Vyúčtování DPH u plátce daně z přidané hodnoty na základě daňového dokladu vystaveného příjemcem platby hrazené předem    
a) vyúčtování DPH proti krátkodobé přijaté záloze – zaúčtování DPH na výstupu u plátce DPH  324  343  Tento způsob účtování je pouze jednou z možností účtování DPH na výstupu u přijatých záloh.  


Poznámka

Položka "D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy" obsahuje

Nahrávám...
Nahrávám...