dnes je 23.2.2024

Input:

035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.0.35 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
    Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji se vykazuje v rozvaze v položce A.I.9.   
1. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z užívání v případě prodeje   pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů   
 a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  07x 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
 
 b) převedení majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 01x – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
 
 c) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 035 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.   
 d) vyúčtování DNM při prodeji  552 035 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.   
 e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7   
 f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 645 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2   
Nahrávám...
Nahrávám...