dnes je 14.4.2024

Input:

263 - Ceniny

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

263 – Ceniny

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Ceniny se vykazují v rozvaze v položce B.III.15.  
1. Nákup cenin   za ceniny jsou považovány poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty a ostatní karty, mají-li hodnotu před jejich vydáním, ze které bude moci být po vydání do používání čerpáno  
a) nákup cenin na fakturu  263 321  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup cenin za hotové  263 261  
2. Výdej cenin do spotřeby    
a) výdej poštovních známek  518 263  
b) výdej kolků  518 263  
c) výdej dálničních papírových známek  538 263  
d) výdej telefonních karet  518 263  
3. Výdej cenin zaměstnancům k vyúčtování 335 263  
4. Stravenky pro závodní stravování formou restauračního stravování   na účtu cenin se vedou také stravenky do provozoven veřejného stravování  
a) nákup stravenek na fakturu  263 321  
b) prodej stravenek zaměstnancům     
- část hrazená zaměstnancem do pokladny  261 263  
- část hrazená zaměstnavatelem v souladu s příslušnými předpisy  527 263  
- část hrazená zaměstnavatelem nad rámec příslušných předpisů  528 263  
5. Vyúčtování inventarizačních rozdílů    
a) schodek na ceninách – předpis k náhradě hmotně odpovědnému zaměstnanci  335 263  
b) schodek uhrazen zaměstnancem do pokladny  261 335  
c) přebytek na ceninách  263 649  
6. Vyúčtování kurzových rozdílů   § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) kurzové zisky  263 663  
b) kurzové ztráty  563 263  
7. Poukázka na odběr zboží nebo služby    
a) bezúplatné získání poukázky  263 649  
b) využití poukázky  5xx 263  


Poznámka

"B.III.15 Ceniny" obsahují druhy platebních prostředků nahrazující peníze, za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční papírové známky předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, příkazové bloky a bankovní platební karty.

Podle § 163 DŘ bylo možné platit, pokud tak

Nahrávám...
Nahrávám...