dnes je 19.6.2024

Input:

504 - Prodané zboží

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

504 – Prodané zboží

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Prodané zboží se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.4.   
   Účtování o nákladech na zboží způsobem A  
1.  Úbytek zboží při prodeji           
a) úbytek zboží při prodeji   504  132  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.7.   
b) pohledávka z titulu prodeje zboží
na fakturu   
311  604     
c) přijatá úhrada na běžný účet   241  311     
d) tržby z prodeje v hotovosti   261  604     
2.  Inventarizační rozdíly           
a) úbytky na zásobách do normy   504  132     
b) oprava chybně účtovaných nákladů
na prodané zboží – snížení spotřeby   
132  504     
c) manka a škody na zboží nad normu   547  132     
   
   Účtování o nákladech na zboží způsobem B  
1.  Pořízení zboží           
a) nákup na fakturu   504  321  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   504  261     
2. Bezúplatně nabyté zásoby 504 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.2.  
3. Bezúplatně pozbyté zásoby ve prospěch jiné VÚJ 549 504 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.9.  
4. Bezúplatně pozbyté zásoby ve prospěch jiné než VÚJ 543 504 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.10.  
5. Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) zjištěné manko na zásobách zboží   547  504     
b) předpis manka k náhradě hmotně odpovědné osobě   335  649     
6. Ke dni uzavírání účetních knih         dle ČÚS č. 707, bod 5.2.4.   
Nahrávám...
Nahrávám...